Rozwód Kościelny

Rozwód Kościelny

Unieważnienie małżeństwa kościelnego jest zupełnie odrębną rzeczą od rozwodu cywilnego, jaki znamy bardziej powszechnie z życia codziennego. Rozwód uzyskany w sądzie, nie jest tożsamy z rozwodem kościelnym. Para, która zawarła małżeństwo konkordatowe, aby móc zawrzeć taki związek z inną osobą muszą najpierw przejść dwie różne procedury rozwodowe- cywilną i kościelną. Obydwa postępowania charakteryzują się całkiem odmiennymi prawami, wpływ na końcową decyzję mają także całkowicie inne przesłanki.

Rozwód Kościelny

Rozwód Kościelny jest w zasadzie potoczną nazwą używaną zamiennie dla oficjalnego Unieważnienia małżeństwa kościelnego. Efektywność procesu uzależniona jest od wielu czynników, która muszą zaistnieć. Brak ich wystąpienia automatycznie uniemożliwia otrzymanie rozwodu czyli unieważnienia małżeństwa.  Przesłanki te reguluje kodeks Prawa Kanonicznego. Jest to dosyć spora lista, dlatego nie będziemy przytaczać jej w tym miejscu.

Rozwód Kościelny

Rozwód Kościelny

Organem, który zajmuje się unieważnieniem małżeństwa kościelnego jest -trybunał. Ubiegając się o rozwód kościelny , należny złożyć wniosek do trybunału, który swoim zasięgiem obejmuje miejsce zawarcia małżeństwa. Na przykład miejscem zawarcia małżeństwa był Kościół Pw. Św. Rodziny w Tarnowie, w związku z tym Tarnów będzie siedzibą  trybunału właściwego dla naszej sprawy, który wyda Rozwód kościelny Tarnów jest miastem diecezjalnym, dlatego posiada organy właściwe do przyjęcia wniosku o unieważnienie małżeństwa.

Wniosek do trybunału inaczej nazywany jest skargą. Formułując ją, należy także wskazać świadków, którzy będą mogli potwierdzić wystąpienie, którejś z okoliczności pozwalających na kościelne unieważnienie małżeństwa. Ogólnie rzecz ujmując kolejnym etapem, jest proces sądowy, zgoła przypominający proces cywilny. Występuje postępowanie dowodowe, strony korzystają z pomocy adwokatów, a także istnieje możliwość odwołania się od wyroku.

W sytuacji, gdy wyrok sądu jednoznacznie stwierdza unieważnienie małżeństwa, a strony odstąpią od składania apelacji proces sądowy się kończy. Jednak aby rozwiedzione osoby mogły zawrzeć, małżeństwo muszą poczekać, jeszcze na przesłanie przez wikariusza sądowego dekretu informującego diecezję o tym, że małżeństwo kościelne zostało unieważnione. Diecezja następnie informuje o tym, parafię, w której aktualnie zamieszkuje zainteresowana osoba, w celu dokonania odpowiednich adnotacji w księgach kościelnych,

Facebook Comments Box

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments Box