Rodzaje usług geodezyjnych

Rodzaje usług geodezyjnych

Większość ofert firm geodezyjnych jest w zupełności wystarczająca, by zaspokoić potrzeby klienta mającego zamiar wybudować dom, podzielić działkę albo postawić płot. Należy zaznaczyć, że wszystkie usługi kartograficzne i geodezyjne powinien wykonywać geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia. Z jakimi pracami geodezyjnymi spotkamy się przeglądając oferty geodetów z regionu?

Reklama: http://geograf-geodezja.pl

Mapa do celów projektowych jest niezbędnym elementem procedury związanej z otrzymaniem pozwolenia na budowę. Koszt wykonania mapy do celów projektowych zwykle wynosi kilkaset złotych, a czas realizacji tej usługi wynosi maksymalnie kilka tygodni.

Wytyczenie budynku lub przyłącza sieci uzbrojenia terenu- to usługi, których czas realizacji jest znacznie krótszy. Geodeta po uzyskaniu dokumentacji projektowej w ciągu kilku dni do tygodnia ustala punkty, w których powinno przebiegać przyłącze bądź stać kontur budynku.

Inwentaryzacja budynku albo przyłącza sieci uzbrojenia terenu są realizowane już po zakończeniu inwestycji i polegają na przeprowadzeniu czynności pomiarowych i kartograficznych, w wyniku których powstaje dokumentacja dotycząca usytuowania obiektów w terenie.

Podział nieruchomości często mylony jest z rozgraniczeniem nieruchomości. Pierwsza z wymienionych usług geodezyjnych polega na wydzieleniu nowej nieruchomości w obrębie innej bez zmiany właściciela. Natomiast rozgraniczenie nieruchomości to usługa polegająca na ustaleniu granic nieruchomości, które stały się przedmiotem sporu. Z uwagi na skomplikowaną procedurę związaną w wymienionymi pracami geodezyjnymi są one realizowane w ciągu kilku miesięcy.

W znacznie krótszym czasie realizowane jest wznowienie punktów granicznych. W ciągu kilku tygodni na podstawie istniejącej dokumentacji ustalony i okazany zostanie przebieg granicy nieruchomości.

Facebook Comments Box

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments Box