Obsługa i kontrola wciągarki

Wciągarka elektryczna

Wciągarka elektryczna

Praca w bezpiecznych warunkach to jeden z podstawowych wymogów, które trzeba brać pod uwagę podczas projektowania i produkcji urządzeń. Jest to i istotne w przypadku różnego rodzaju rozwiązań służących przemieszczaniu i podnoszeniu na niedalekie odległości wszelakich ładunków, w szczególności takich o dużych gabarytach oraz o dużej masie.

Kontrolowanie pracy wciągarki

Dźwignice to urządzenia, które są najczęściej używane do podnoszenia i przemieszczania ładunków. Największą popularnością cieszą się głownie suwnice pomostowe i bramowe, żurawie budowlane, bramki warsztatowe oraz żurawiki. Ich standardowych wyposażeniem jest wciągarka, która wymaga bardzo dokładnej kontroli przed rozpoczęciem jej użytkowania.

Procedurze kontrolnej podlegają wszystkie urządzenia bliskiego transportu. Kontrola przeprowadzana jest docelowo przed użytkowaniem. To czy wciągarka zostanie dopuszczona do użytkowania zależne jest od Urzędu Nadzoru Technicznego, czyli UDT.  Jego pracownicy dokładnie  sprawdzają  zgodność dokumentacji z urządzeniem, całą dokumentację oraz sprawność wszystkich elementów wciągarki. Częścią procedury są również testy obciążeniowe, które mają na celu sprawdzić, czy urządzenie pozwala na bezpieczne podnoszenie ładunków o wadze, do której jest przeznaczone. Kontroli nie podlegają jedynie wciągarki z napędem ręcznym o udźwigu do 2000kg oraz wciągarki z napędem jednofazowym o udźwigu do 1000 kg. Nie trzeba ich zgłaszać do Urzędu Dozoru Technicznego. Należy jednak pamiętać o odpowiedniej konserwacji oraz obsłudze przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Obsługiwanie wciągarki

Osoby obsługujące urządzenia muszą posiadać uprawnienia do wykonywania takiej pracy ze względu na dobro pracowników zakładu, w którym działa urządzenie. Z tych powodów przeprowadzane są odpowiednie szkolenia, po których zdaje się egzaminy z posiadanej wiedzy na temat bezpieczeństwa oraz umiejętności obsługi wciągarki.

Obsługa wciągarki to duża odpowiedzialność. Ładunki wiszące na haku wciągarki są istotnym zagrożeniem dla otoczenia ze względu na swój ciężar. Jeśli okazałoby się, że osoba obsługująca wciągarkę nie posiada odpowiednich kwalifikacji oraz zezwoleń, wówczas podlega karze grzywny lub nawet ograniczeniu wolności w skrajnych przypadkach.

W przypadku wciągarek stanowiących wyposażenie różnego typu urządzeń dźwignicowych odpowiednie kwalifikacje są obowiązkiem prawnym. Przestrzeganie norm podnosi poziom bezpieczeństwa niezależnie od wykonywanych czynności czy ich rozmiarów.

Facebook Comments Box

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments Box