Nawozy mineralne – pożywienie roślin

Nawozy mineralne – pożywienie roślin

Potrzeby organizmu rośliny

 

Powszechnie uważa się, że rośliny do życia i wzrostu potrzebują 4 cztery składniki – światło słoneczne, dwutlenek węgla, sole mineralne i wodę. Z tych elementów w procesie fotosyntezy same wytwarzają pokarm. Podczas oddychania zużywają część tlenu i związków organicznych. Roślina pobiera za pomocą korzeni większość substancji pokarmowych z najważniejszego zasobu, jakim jest gleba. Jej żyzność, czyli odpowiednie parametry fizyczne, chemiczne, biologiczne mają decydujący wpływ na wielkość plonu i jego jakość. Zasoby składników odżywczych w postaci przede wszystkim: azotu, magnezu, wapnia, fosforu decydują o utrzymaniu roślin w dobrej kondycji i jak najlepszym zdrowiu. Niestety gleby są na ogół ubogie w te minerały. Rolnik musi więc odpowiednio zabezpieczyć ich dostateczną ilość. Pomocne w tym są nawozy mineralne. Ich optymalne dawki ustala się, stosując analizę gleby. Zbyt duże ich mogą spowodować kumulację toksycznych związków szkodliwych nie tylko dla roślin, ale też ludzi.

 

Zdrowie roślin to zdrowie człowieka

 

Najbardziej powszechnie stosowanym nawozem jest nawóz azotowy, niezbędny do wzrostu roślin. Jest on równocześnie przykładem negatywnego oddziaływania na przyrodę w tym człowieka. Azot stosowany w nadmiarze przenika do wód gruntowych i dlatego jest uważany za główną przyczynę chorób nowotworowych. Niezbędny roślinie jest też fosfor głównie w początkach wzrostu. Nawozi się nim pola przed wegetacją. Potas to jeden z najważniejszych składników pokarmowych roślin. Decyduje on o utrzymaniu wielu parametrów gleby, stabilizuje minerały ilaste, obdarzone zdolnością do zatrzymywania na swojej powierzchni jonów, molekuł, zawiesin, a także par, gazów, drobnoustrojów itp.

Surowce nawozowe

Surowce nawozowe

Czarnoziemy, mady to ziemie zasobne w potas, natomiast gleby lekkie mają go za mało. A rośliny o dużym zapotrzebowaniu potasu są powszechnie uprawiane w Polsce właśnie na glebach lekkich. Są to buraki, ziemniaki, rzepak, kukurydza. Magnez z kolei jest kluczowy dla rośliny, bo uczestniczy w fotosyntezie i nie ma nic, co by zastąpiło ten pierwiastek. Magnez równocześnie korzystnie oddziałuje na pobieranie azotu i potasu. Potrzebują go szczególnie ziemniaki, rośliny strączkowe, zboża. Wapń potrzebują z kolei głównie kwaśne gleby. Ogranicza on ilość grzybów i pasożytów i chwastów.

Poza tymi podstawowymi minerałami dostarczanymi poprzez nawozy stosuje się jeszcze wiele innych zawierających takie składniki, jak siarkę (do uprawy kapusty, cebuli, gorczycy), cynk, miedź, mangan, bor.

Nazwy handlowe nawozów są różne w zależności od producenta i tak np. nawozy azotowe to saletra amonowa saletra wapniowa mocznik, nawóz z wapnem to wapno nawozowe, a z fosforem polifoska. Surowcami do produkcji nawozów są kopaliny, rudy, odpady przemysłu hutniczego. Niektóre, jak surowce fosforytowe są sprowadzane wyłącznie z importu.

Organizm roślin tak jak organizm człowieka potrzebuje wsparcia w minerały. To one decydują w dużym stopniu o zdrowiu. Zasilone nimi rośliny oddają te dobra nam poprzez nasze pożywienie. Żyjemy w ekosystemie wzajemnie oddziaływując na siebie – zdrowa roślina – zdrowy człowiek – zdrowa ziemia. Rola nawozów w tym procesie jest niezwykle ważna.

Facebook Comments Box

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments Box