Co obejmują ubezpieczenia pracownicze oraz czy są obowiązkowe?

Co obejmują ubezpieczenia pracownicze oraz czy są obowiązkowe?

Czym jest ubezpieczenie pracownicze?

W wielu zakładach pracy pracodawcy decydują się na dodatkowe ubezpieczenie pracowników na życie. Zgodnie z definicją zbiorowe ubezpieczenie pracownicze na życie jest polisą grupową, która jest oferowana w ramach umowy z danym pracodawcą. Osoby, które są zatrudnione w danej firmie jak najbardziej mogą przystąpić do umowy grupowego ubezpieczenia na warunkach z góry ustalonych. Składka ubezpieczenia na życie jest jak najbardziej równa dla wszystkich pracowników. Kompletnie nie ma tutaj znaczenia wiek pracownika czy też jego staż w danej firmie. Oczywiście pracownicze ubezpieczenia są przeznaczone wyłącznie dla zatrudnionych osób. Stroną umowy jest organizacja związkowa lub pracodawca, który przekazuje składkę do zakładu ubezpieczeń.

Kto za ubezpieczenie pracownicze płaci?

Ubezpieczenie pracownicze finansowane może być przez pracodawcę jak i także przez pracownika. Jeśli składki są w części finansowane przez pracodawcę, to wówczas ta część ubezpieczenia podlega na pewno opodatkowaniu. Dokładnie chodzi o podatek dochodowy od fizycznych osób. Wysokość tejże składki stanowi także podstawę jeśli chodzi o wymiar składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne. Jeśli to właśnie pracodawca za ubezpieczenie płaci w zakładzie pracy, jest w nim także ubezpieczającym. Z kolei jeśli ubezpieczenie jest przez pracownika, składka za ubezpieczenie potrącana jest bezpośrednio z wynagrodzenia. Umowa ubezpieczenia pracowników to tak zwana umowa, która jest zawierana na cudzy rachunek. W konsekwencji to właśnie pracodawca jest obciążony odpowiedzialnością za ubezpieczenie, nawet gdy ciężar jej finansowania ponoszą pracownicy, którzy przy akceptowaniu warunków ubezpieczenia, jednocześnie wyrażają zgodę na jej potrącenie bezpośrednio z ich wynagrodzenia. Kwestie ubezpieczeń są bardzo skomplikowane, ponieważ ubezpieczeń jest dużo rodzajów i można się pogubić jeśli chodzi o szczegółowe oferty oraz warunki.

Facebook Comments Box

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments Box